خدمات ما

محصولات دکوراتیو

توجه به جـزئیات ، گم شـده زندگی امروز آدم هاست. جزئیاتی که به نظر کم اهـمیـت می آیند اما در زیبا سازی و بالاتر بردن کیفیت زندگی نقش مهمی دارند. آتـلیـه خـط خـطـی با دقت و وسـواس روی طـراحی محـصولات دکـوراتـیـو ، سـعـی در اضافه کردن جـزئـیـاتـی زیـبـا بـه زنـدگـی شـما دارد.

طراحی داخلی

همـواره شـما اکثر وقتتـان را در محــل کـار و منزل سـپری خواهید کرد  . به همین دلیل ظاهر و کـارایی مناسـب این فضا ها بسـیار ها حـائر اهمـیت خواهـد بـود  . آتـلیـه خط خـطـی با اتـکا بر دانش طراحی دکوراسیون و تجربه می تواند در خلق فضاهای مناسـب همراهتان باشـد.

غرفه سازی نمایشگاهی

غرفه سازی یکی وجه های مهم حضور شما در نمایشگاه ها محسوب می شود . آتلیه ی خط خطی با تجربه ی طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی سالیانه بیش از پانزده هزار متر مربع و دارنده ی رتبه ی A از انجمن غرفه سازی ایران می تواند همراه خوبی در تحقق هدف شما باشد .

شرکت هایی که به ما اعتماد کرده اند

آتلیه خط خطی (پارسیان سروش خط خطی) فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ در زمینه های غرفه سازی ، دکوراسیون داخلی و گرافیک آغاز کرده است. این مجموعه با طراحی و ساخت سالیانه بیش از ۱۵۰۰۰ متر مربع غرفه ی نمایشگاهی ، دارنده ی رتبه ی A از شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران است .