محصولات دکوراتیو

محصولات دکوراتیو تولیداتی خاص با طراحی های متفاوت هستند. محصولاتی که برای قرارگیری در منزل، محل کار و یا حتی ماشین شما طراحی شده تا منجر به ایجاد حسی بدیع و زیبایی بصری شوند.

فاکتورهای بسیار مهمی برای ساخت و انتخاب محصولات دکوراتیو ایده آل مطرح است. فاکتورهایی مانند خلاقیت و توجه و دقت به جزئیات. جزئیاتی که متناسب با روحیه فردی هر کس، توانایی رقم زدن فضای بسیار متفاوتی خواهند داشت.

انواع محصولات دکوراتیو در دسته بندی های متفاوتی تعریف می شوند.

دسته بندی هایی بر اساس نوع استفاده، نوع طراحی، نوع جنس ساخت و محل استفاده از محصول.

محل استفاده محصول

محصولات دکوراتیو مناسب قرار گرفتن در همه مکان ها هستند. در اتاق پذیرایی، اتاق کار، اتاق خواب، آشپزخانه، حمام و…
در ریتم تند زندگی امروز، اهمیت لذت از دیدن زیبایی و خلاقیت نکته بسیار مهمی است. محصولات دکوراتیو این امکان را برای ما در تمام طول روز فراهم می کنند.

نوع استفاده محصول

برخی از محصولات دکوراتیو تنها استفاده ای دکوری و تزئینی دارند. محصولاتی که تنها با نیت زیبایی و روح بخشیدن به فضا ساخته می شوند. مانند تابلوها. عموما در طراحی محصولات صرفا تزئینی، می توان از ظرافت های بیشتری برای طراحی بهره برد. اما بخش مهمی از محصولات دکوراتیو محصولات مصرفی هستند. محصولاتی که در عین خلاقیت و زیبایی، احتیاج به استحکام مورد نیاز برای مصرف خریدار را نیز دارند. مانند قفسه ها، کمدها و…

طراحی محصول

نوع طراحی محصول دکوراتیو باید با نوع طراحی مکان استفاده از محصول همخوانی داشته باشد. به همین علت برای تولید محصولات دکوراتیو، گاهی طراحی سنتی خواهد بود. گاهی مدرن و یا گاهی مینیمال. نوع طراحی محصول لزوما باعث برتری خروجی محصول نیست. نکته اصلی همان تطبیق با طراحی مکان مورد استفاده است.

جنس ساخت محصول

اینکه از چه موادی برای ساخت محصولات دکوراتیو استفاده شود، زیر مجموعه طراحی محصول قرار می گیرد. بعد از طراحی محصول و متناسب با میزان ظرافت و استحکام در نظر گرفته شده، می توان محصولاتی چوبی، فلزی، شیشه ای و… تولید کرد.